Наказ Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

Шосткинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №11

Наказ

15.11.2017 м. Шостка №

Про проведення у 2017/2018 навчальному році шкільного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 18.09.2017 № 1278, абзацу 15 статті 3 Закону України «Про оборону України», підпункту 2 пункту 3 Указу Президента України від 12.06.2015 № 334 «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», підпункту 5.2.2 пункту 5.2 Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах», наказу Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 12.10.2017 №580-ОД, Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл» («Джура»), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.06.2012 № 687, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.07.2012 за № 1094/21406,

наказу управління освіти Шосткинської міської ради від 09.11.2017 №221- ОД «Про проведення у 2017/2018 навчальному році Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)» та з метою національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді

Наказую:

1. Провести 2017/2018 навчальному році шкільний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») (далі гра) у квітні та взяти участь у І міському етапі у травні 2018 року.

2. Затвердити склад шкільного штабу гри (Додаток 1).

3. Затвердити План проведення гри у 2017/2018 навчальному році (Додаток 2).

4. Заступнику директора з виховної роботи Садовій І.В:

4.1 Розробити та затвердити річний план організації та проведення комплексу заходів гри в навчальному закладі у 2017/2018 навчальному році.

4.2. Створити в навчальному закладі відповідно до Положення про гру структури та органи гри для молодших школярів віком 7-10 років, для школярів середніх класів віком 11-15 років, для школярів старших класів віком 16-18 років органи учнівського козацького самоврядування.

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з виховної роботи Садову І.В.

Директор школи Н.Г.Грибук

Додаток 1

до наказу по школі

від 15.11.2017 №

Склад

шкільного штабу з підготовки та проведення

шкільного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької

військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

Голова штабу – Грибук Наталія Григорівна, директор школи.

Члени штабу:

1. Садова І.В.- заступник начальника штабу; заступник директора зВР;

2.Чепела О.М. - головний суддя, вчитель фізичної культури, відповідальний за підготовку команди на І міський етап конкурсу;

3. Носенко В.М.- заступник головного судді з військово-прикладних видів змагань, вчитель Захисту Вітчизни; козак-наставник;

4.Плева І.М. - відповідальний за забезпечення правопорядку, заступник директора з НВР.;

5. Кузьменко Ю.В.(шкільна медсестра), Бойко І.В.- вчитель Захисту Вітчизни, відповідальні за медичну підготовку команди;

6. Фатун В.В.- шкільний бібліотекар, відповідальна за інформаційне забезпечення команди з історії українського козацтва;

7.Доля А.М.-педагог-організатор, відповідальна за представлення команди, музичне оформлення виступу команди;

8.Бондаренко Н.В.- вчитель географії, відповідальна за краєзнавче орієнтування

команди.

Додаток 2

до наказу по школі

від .11.2017 №

План проведення шкільного етапу

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») у 2017/2018 навчальному році

з/п

Завдання

Термін

виконання

Відповідальні

1

2

3

4

1.

Розробити та затвердити річний план організації та проведення всього комплексу заходів гри в навчальному закладі.

листопад 2017 р.

Садова І.В.

2.

Створити в навчальному закладі за віковими групами структури та органи гри, органи учнівського козацького самоврядування. Створення структури гри (куреня) проводити у такій послідовності: створення першого рою з числа молодих козаків, створення роїв джур, започаткування щотижневого вишколу ройових, створення ради ройових куреня, підбір джур і молодих козаків для створення та ведення роїв козачат, створення роїв козачат

листопад 2017 р.

Садова І.В., Доля А.М., класні керівники 1-11 класів

3.

Проводити підбір і залучення відповідно до Положення про гру «козаків-наставників» із числа педагогів, громадських активістів, які мають достатній рівень підготовки, практичний досвід

Протягом

навчального року

Чепела О.М., класні керівники 1-11 класів

4.

Провести засідання шкільного штабу з організації та проведення шкільного етапу гри

Листопад, січень 2017 р.

Садова І.В.

Доля А.М.

5.

Взяти участь у семінарі-практикумі для відповідальних за проведення шкільного та І етапів гри в загальноосвітніх навчальних закладах

квітень 2017 р.

Чепела О.М.

6.

Розробити та затвердити Плани підготовки проведення шкільного етапу гри.

Лютий-

квітень 2018 р.

Садова І.В.

Додаток 3

до наказу по школі

від 15.11.2017 №

ПЛАН

заходів щодо впровадження Всеукраїнської дитячо-юнацької

військово-спортивної патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

в начальному закладі в 2017/2018 навчальному році

Назва заходу

Термін виконання

Виконавці

Проведення засідань МО на тему: «Про заходи з організації гри «Джура»

листопад

Садова І.В.

Доля А.М.

Проведення інформаційно- роз’яснювальної роботи у навчальному закладі щодо основних завдань гри «Сокіл» («Джура»)

Грудень-березень

Чепела О.М.

Доля А.М.

Створення роїв

Грудень-лютий

Класні керівники 1-11 класів

Проведення традиційних заходів (День захисника України, краєзнавчі екскурсії)

Вересень,

жовтень,

травень

Класні керівники

Проведення операції «Зелена хвиля»: щодо озеленення території навчального закладу

Жовтень, квітень

Класні керівники 1-11 класів, Никипорець Л.М., Бойко І.В., Ладинська Т.М.

Проведеннязаходів до Дня Збройних Сил України «Дорогою Героїв»: виховні години, конкурси, фестивалі, вікторини, походи місцями боїв, екскурсії у військові частини.

грудень

Педагогічні працівники

Проведення спортивних ігор та змагань: «Впоряд», «Стрільба»

Грудень-квітень

Носенко В.М.вчитель Захисту Вітчизни

Проведення народних свят зимового циклу, розучування народних ігор та забав, героїко-патріотичних пісень, дум

Січень

Класні керівники 1-11 класів, педаго-організатор Доля А.М.

Проведення змагання із зимових видів спорту, змагання з ігрових видів спорту.

Лютий

Вчителі фізичної культури

Підготовка та проведення «Дня цивільної оборони»

Березень, квітень

Адміністрація

Проведення операції «Захист»: набуття знань, умінь та навичок з надання першої долікарської допомоги при захворюваннях та травмах; тренування та змагання з цивільної оборони, надання першої долікарської допомоги, транспортування і евакуації потерпілих.

Березень

Бойко І.В.,

Кузьменко Ю.В.

Проведення операції «Чисте подвір’я, вулиця, місто – чиста Українська земля».

квітень

Клсні керівники 5-11 класів

Проведення операції «Снайпер»: обладнання місць для стрільби, змагання в стрільбі із пневматичної зброї та спортивних луків

Квітень

Носенко В.М., вчитель «Захисту Вітчизни»

Проведення гри «Відун»: інтелектуальні змагання зі знання історії козаччини, українського війська, сучасних збройних сил України, народних повстанських формувань та їх ролі у боротьбі за незалежність української держави, історії малої Батьківщини по системі «Брейн–ринг», «Що? Де? Коли?»).

Квітень

Вчителі історії

Підсумкові заходи гри у навчальному закладі для визначення кращих роїв для участі у І (районному, міському) етапі

Квітень

Участь у І (міському) етапі гри «Сокіл», «Джура»

Травень

Чепела О.М., Носенко В.М., Доля А.М.

Проведення конкурсів, зльотів, змагань, фестивалів, вікторин, походів, експедицій під час літнього таборування.

Червень

Директор табору

Операція «Турбота»: допомога людям похилого віку, інвалідам, вдовам, дітям незахищених соціальних категорій, волонтерська участь у роботі з ліквідації бездоглядності та безпритульності дітей;
«Добре діло» – виконання доброчинних справ відповідно до ідейних принципів лицарства.

Грудень-квітень

Класні керівники та класоводи

Додаток 4

до наказу від 15.11.2017 №

Положення
про шкільний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри „Сокіл”(„Джура”)

{У тексті Положення слова «МОНмолодьспорт України» у всіх відмінках замінено словами «МОН України» згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 276 від 31.03.2014}, затверджено наказом МОН молоді та спорту від 13.06.2012 №687 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.07.2012 року за №109/21406)

I. Загальні положення

1.1. Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра „Сокіл” („Джура”) (далі - гра „Джура”) є системною формою позакласної роботи з військово-патріотичного та морально-етичного виховання учнівської молоді, важливим засобом формування патріотичної свідомості, спортивно-оздоровчої роботи.

1.2. Метою гри „Джура” є виховання юних патріотів України на засадах національної гідності, високої самосвідомості та активної громадянської позиції, здорового способу життя духовно багатої та фізично розвиненої особистості.

1.3. Основні завдання гри „Джура”:

виховання дітей та молоді у дусі відданості Батьківщині та українському народу через відродження національних і загальнолюдських духовних та моральних цінностей;

набуття учнями знань, умінь і навичок, необхідних захиснику Вітчизни;

формування у молоді високих морально-психологічних якостей: доброчинності, мужності, сміливості, рішучості, відваги, стійкості, наполегливості, дисциплінованості та ініціативності на основі відновлених народних традицій;

оволодіння учнями основами народної культурної спадщини (пісні, думи, розпис та опорядження житла і сакральних споруд, звичаї, традиції, ритуали і свята);

впровадження військово-прикладних видів спорту, єдиноборств, верхової їзди на конях, бойових танців, видів спортивної боротьби, народних ігор та забав з метою гартування духу й тіла;

вивчення народного способу господарювання на землі;

оволодіння навичками приготування страв народної кухні;

пропагування та популяризація здорового способу життя;

зміцнення міжрегіональних зв’язків та дружби дітей та юнацтва;

організація змістовного дозвілля;

формування та закріплення основ самоврядування в учнівських колективах.

II. Учасники гри „Джура”

2.1. Учасниками гри „Джура” є учнівська молодь загальноосвітнього закладу (далі - навчального закладу), об’єднана на добровільних засадах у рої, сотні, курені тощо. До складу зазначених утворень входять хлопці та дівчата віком від 7 до 18 років.

2.2. Прийом до складу учасників гри „Джура” здійснюється за народним звичаєм на загальному зібранні та за згодою батьків після проходження виховного просвітницького курсу підготовки, де відбувається знайомство з заповідями, правами та обов'язками учасника гри, набуття необхідних знань з історії України, літературно-пісенної творчості, про народних героїв тощо.

2.3. Учасники гри „Джура” поділяються на козачат (молодші школярі віком 7-10 років), джур козацьких (школярі середніх класів віком 11-15 років), молодих козаків (школярі старших класів віком 16-18 років). У грі „Джура” можуть брати участь особи старші 18 років у статусі „Козак-наставник”, які залучаються до виховної роботи з молоддю.

2.4. Основою організації гри „Джура” є козацьке самоврядування: добровільне об’єднання учасників для виконання завдань гри у рій (клас, гурток тощо), сотню (паралель класів), курінь (навчальний заклад). ( За потреби можуть створюватися ширші об’єднання: районне (полк), обласне (паланка), всеукраїнське (кіш)).

III. Керівництво грою „Джура”

3.1. Загальне керівництво щкільним етапом гри «Джура» здійснюється адміністрацією школи.

Для проведення шкільного етапу гри «Джура» створюється штаб.

3.3. До складу шкільного штабу входять адміністрація та педагоги школи.

3.4. Очолює шкільний штаб директор школи.

Керівник шкільного штабу:

розподіляє повноваження членів шкільного штабу;

керує підготовкою і проведенням гри „Джура”.

3.5. Члени шкільного штабу:

здійснюють організаційну роботу з проведення гри „Джура”;

забезпечують порядок проведення гри „Джура”.

3.6. З метою забезпечення об’єктивної оцінки результатів змагань (конкурсів, вікторин) створюється суддівська колегія, склад якої затверджується цим наказом.

3.7. До складу суддівської колегії входять педагогічні та медичні працівники.

3.8. Очолює суддівську колегію головний суддя.

Головний суддя:

керує роботою суддів;

проводить засідання суддівської колегії;

бере участь у визначенні переможців;

затверджує список переможців.

3.10. У навчальному закладі грою „Джура” керує педагог, призначений наказом керівника навчального закладу, за його згодою.

При навчальному закладі створюється консультативна Козацька рада з проведення гри „Джура” у складі учнів, педагогів, батьків, представників органів місцевого самоврядування, громадських організацій (за згодою).

IV. Порядок і строки проведення гри „Джура”

4. Заходи в рамках гри „Джура” проводяться протягом року відповідно до річного плану роботи навчального закладу.

V. Організаційні засади та зміст етапів гри „Джура”

5.1. До програми гри „Джура” включаються такі види змагань (конкурсів, вікторин):

конкурс „Візитка рою”;

брейн-ринг (за зразком гри „Що? Де? Коли?”);

вікторини з історії України, зокрема з історії Збройних Сил України та історії козацтва;

конкурси на кращу пісню, рукописну газету, кінофільм чи відеофільм про гру „Джура” та заходи в рамках гри;

змагання на туристській смузі перешкод, спортивного та туристського орієнтування;

конкурс технічної творчості;

огляд якості (рівня) початкової військової підготовки;

стройовий впоряд - особиста підготовка та дії в складі рою;

військово-тактична підготовка у формі теренової гри на місцевості з використанням елементів страйкболу;

фізична підготовка - крос, плавання, метання гранати, лазіння по канату або жердині, згинання і розгинання рук в упорі, опорний стрибок через «коня» тощо;

медична підготовка - надання долікарської допомоги;

цивільна оборона - виконання нормативів щодо роботи зі спеціальними приладами та користування індивідуальними засобами захисту, гасіння умовної пожежі та рятувальні роботи;

комбіновані військово-спортивні та туристські естафети.

5.2. Напрями роботи в роях:

навчання і фізичне загартування членів рою під час занять у гуртках, творчих об’єднаннях у навчальних закладах, за місцем проживання, в оздоровчих закладах;

щорічні огляди військово-спортивної підготовки, патріотичного та духовного виховання козачат, джур козацьких і молодих козаків шляхом проведення змагань, зльотів, конкурсів за окремими умовами;

туристські спортивні походи (пішохідні, кінні, лижні, велосипедні, водні), історико-краєзнавчі експедиції;

виконання доброчинних завдань під гаслом „Добре діло” на засадах козацького лицарства;

участь в екологічних акціях та акціях милосердя, культурно-просвітницьких заходах;

ведення колективного щоденника „Добрі справи”;

навчання за розпорядком дня „День козака”;

навчання та тренування в гуртках і секціях традиційних народних єдиноборств, козацьких бойових мистецтв, військового впоряду, туристської підготовки, розучування народних обрядів;

вивчення народної культури, педагогіки та моралі; співпраця з дитячими й молодіжними організаціями України та зарубіжжя.

5.3. На всіх етапах гри „Джура” обов’язковим є конкурс на кращий звіт про доброчинні справи під гаслом „Добре діло”, що виконувались відповідно до ідейних принципів козацького лицарства. Конкурс звітів про виконання завдань під гаслом «Добре діло».

Звіт складається у письмовій формі.

Загальний обсяг звіту не повинен перевищувати 15 сторінок, в тому числі текстової частини – 10 сторінок.

Звіт повинен бути друкованим та бажано на електронних носіях (формат RTF, документ Microsoft Word, шрифт Times New Roman – 14 pt інтервал - 1,5), мати формат аркуша А-4 і пронумерованим разом з додатками. Нумерація наскрізна і повна.

5.4. Педагог-вихователь рою та козак-наставник, що призначаються керівником навчального закладу за їх згодою, відповідно до плану навчально-виховних заходів проводять заняття і тренування з козачатами, джурами козацькими і молодими козаками. В основі змісту занять лежать духовний розвиток та фізичне загартування, що реалізується у формі конкурсів, оглядів, естафет, змагань, вікторин тощо.

5.5. У рамках етапів гри „Джура” проводяться конференції, „круглі столи”, диспути, зустрічі з ветеранами Збройних Сил України, представниками козацьких громадських організацій, краєзнавцями тощо.

VI. Документація та строки її подання

6.1. Для участі у I міському етапі гри „Джура” керівники команд у день заїзду на місце проведення заходу подають до головного штабу такі документи:

наказ про відрядження команди на участь у I міському етапі гри „Джура”;

затверджений список команди, у якому зазначаються: № з/п, прізвища та імена учнів, рік народження, навчальний заклад, місце проживання (до списку включаються також керівники команд);

заявку на участь у I міському етапі гри „Джура”, у якій зазначаються: № з/п, прізвища та імена учнів, рік народження;

копії паспортів керівників та учнів від 16 років та свідоцтв про народження учнів до 16 років, завірені керівником навчального закладу, учнівські квитки;

медичні книжки керівників команд;

медичні довідки для учнів встановленого зразка.

6.2. Обробка персональних даних здійснюється відповідно до законодавства про захист персональних даних.

VII. Підбиття підсумків та нагородження переможців

7.1. Підсумки I, II та III етапів гри „Джура” підбиваються у кожному виді змагань (конкурсів, вікторин) (далі - змагання) окремо. Переможці визначаються за найбільшою сумою балів, набраних під час цих змагань.

Переможці у комплексному заліку I, II та III етапів гри „Джура” визначаються за найменшою сумою місць, зайнятих в усіх залікових видах змагань.

7.2. Переможці I, II та III етапів нагороджуються грамотами, дипломами, призами, оздоровчими та екскурсійними поїздками організаторів гри „Джура”.

Кiлькiсть переглядiв: 6090

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.